Gayrimenkul Dava Türleri Nelerdir?

Gayrimenkul hukuku eşya hukukuna ilişkin davaların bakıldığı hukuk dalıdır. Eşya hukukunun alt dalını oluşturur. Gayrimenkul kapsamında, arazi, apartman, arsa, bina ve konut gibi taşınmazlar ile ilgili davalara bakılır.

Gayrimenkul hukuku kapsamı dahilinde bakılan davalar arasında ise; istihkak davaları, kamulaştırma davaları, ortaklığın giderilmesi davaları, kira bedeli tespit ve tahliye davaları, tapu iptal ve tescil davaları gibi dava türlerinden oluşmaktadır. Gayrimenkul davalarında en sık görülen dava türleri, tapu tescil ve tapu iptal davaları bulunur.

Bu davalarda gayrimenkul avukatları ise kişilere danışmanlık yapmak, yol göstermek, dava sırasında kişilerin hakların korumak ve hataları en aza indirmek gibi görevleri bulunur. Gayrimenkul alanında uzmanlaşmış avukatlar, arazi, arsa ve konut gibi bütün taşınmazlarınızı korumakla görevlidir. Gayrimenkul hukuk bürosu ile bu tür davalarınızı takip etmek, haklarınızın korunmasında önemlidir.

Genellikle sonuç alınması uzun süren bu davalar uzun süren ve takibinin yapılması gereken dava türlerindendir. Gayrimenkul avukatları bu süreci takip ederek kişiye profesyonel bir yardım sağlar. Gayrimenkul sorunlarınızdan doğan davalara bakıldığı gibi, kira sözleşmelerinin içerikleri, bina ve inşaat sözleşmeleri, proje sözleşmeleri gibi emlak hukuku sözleşmelerini de yapar. Gayrimenkul alanında pek çok taşınmaz ile ilgili farklı davalar olduğu için, alanında uzman avukatlar bu konuda size daha çok yardımcı olacaktır. Gayrimenkul alanının alt dallarında uzmanlaşmış ve farklı taşınmaz dava türlerine bakan avukatlar bulunmaktadır. Örneğin arsanız ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız, gayrimenkul alanında uzman olan ve aynı zamanda arsa davalarına bakan avukatlar ile birlikte çalışmak, davalarınızın daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlar.

 

Gayrimenkul Dava Türleri
Gayrimenkul hukukunda eşya hukukunun bir alt dalı olarak pek çok davaya bakılmaktadır. Aynı zamanda yaşanan sorunların istisnai görüldüğü hukuk türlerinden bir tanesidir. Temel olarak alt dallara ayrılsa da ,kişilerin yaşadıkları sorunlar çerçevesinde farklı dava içerikleri olabilmektedir. Genel olarak gayrimenkul davaları içerisinde;

Tapu davaları ve kayıt düzeltme, iptal ve tescil davaları
İstihkak davaları
Kamulaştırma davaları
Kira bedeli tespiti ve tahliye davaları
İzale-i Şuyu davaları gibi
Çeşitli dava türleri bulunmaktadır.

Taşınmazlarla ilgili davalar, birçok kanun kapsamını içermektedir. Dava türüne ve kişiler arası ilişkiler nedeni ile gayrimenkul davaları farklı yasalar ile birlikte değerlendirilir. Örneğin, tapu tescil davalarında kişinin kandırılması ve konutun ederinin altında satılması sonucunda borçlar yasası da gayrimenkul davalarında yer alır. Bu konuda en iyi gayrimenkul avukatı ile çalışmak, haklarınızı korumak açısından oldukça önemlidir.

Tapu Davaları
Alt dalları olan tapu iptal ve tescil davası genel olarak, tapu kaydının hukuka aykırı olarak düzenlenmesini içerir. Mülkiyet hakkı dava türüdür. İç hukuk yolları ile çözüme kavuşturulmadığında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru da yapılabilir. Mülkiyet hakkını koruyan en önemli dava türüdür.

Tapu iptal ve tescil davası:taşınmazın mülkiyet hakkına sahip olan kişiye karşı açılır. Dava gayrimenkul nerede ise orda davası açılması gerekir. örneğin, taşınmaz İstanbul’da ise tapu avukatları İstanbul da dava açar. Asliye Hukuk Bürolarına başvurulur. Ev, arsa gibi tapu haklarının olduğu dava türünde, bilirkişi talep edilir. hukuka aykırı durumun tespiti yapılmalıdır.

Dava açılmasını gerektiren nedenler: tapu iptal davalarında hukuka aykırı olan nedenlerin arasında;

Tapunun üzerine kayıtlı olan kişinin hukuki ehliyetinin olmaması,
Vekaletin kötüye kullanımı
Mirastan mal kaçırma
İmar uygulaması gibi
Nedenler ile tapu iptal ve tescil davası açılabilir.

İstihkak Davaları
Gayrimenkulü haksız olarak işgal eden kişiye karşı açılan dava türüdür. Geniş bir uygulama alanı vardır. Yetki alanı Medeni Hukuk ve bazı özel kanunlarla belirlenmiştir. Asliye Hukuk ya da Sulh Hukuk Mahkemelerine başvuru yapılır. Taşınmaz olan malın bulunduğu yerde dava açılmalıdır. Ziyetliği haksız olarak elinden alınan kişiler ya da bu kişilerin mirasçıları davayı açabilirler. İstihkak davaları hak davaları türünde olduğu için zaman aşımı gibi bir süreye tabi olunmaz.

emlakdergisi.net